Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Primjena IKT u projektiranju mostova i građevinskih konstrukcija

Kratki opis projekta: Dana 27.12.2019. poduzeće BBD – Bridge & Building Design d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Primjena IKT u projektiranju mostova i građevinskih konstrukcija”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0299. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Temeljem projekta poduzeće će unaprijediti 5 poslovnih procesa: proces pružanja usluga, upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje rizicima, upravljanje imovinom i prodaja, kako bi ostvarili kontinuirani napredak u građevinskoj industriji. Navedeno zahtijeva neprestane inovacije prilikom projektiranja i gradnje, a za to su potrebni softveri i računala.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, rast prihoda od izvoza,  povećavanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 radnog mjesta, unapređenje poslovnih procesa implementacijom IKT tehnologije, širenje na ciljano tržište u Republici Hrvatskoj i Austriji.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
  • Porast broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
  • Unapređenje poslovnih procesa i učinkovitosti projektiranja

Ukupna vrijednost projekta: 356.890,67 Kn

EU sufinanciranje projekta:  192.604,75 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 01. kolovoz 2019. do 01. veljače 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Gordan Matjačić, mail: gordan@matjacic@bbd.hr       tel: +385 91 5606 902

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/primjena-ikt-u-projektiranju-mostova-i-gra-evinskih-konstrukcija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća BBD – Bridge & Building Design d.o.o.